Obnovenie dodávok: Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x0,3 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml
Názov produktu
Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x0,3 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0125/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96970
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine 2 850 IU (anti Xa)/0,3 ml sol inj 10x0,3 ml/2,85 KU (striek.inj.skl.napl.)


Účinnosť OD 12.10.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.