Obnovenie dodávok: Flixotide 50 Inhaler N sus inh 50 µg (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flixotide 50 Inhaler N
Názov produktu
Flixotide 50 Inhaler N sus inh 50 µg (nád.tlak.Al) 1x120 dávok
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0372/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13971
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flixotide 50 Inhaler N sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 7.9.2023.


Dňa 12. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 7. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)