Obnovenie dodávok: Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 5 g (liek.skl.) 1x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok
Názov produktu
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 5 g (liek.skl.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/404/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45082
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x100 ml/5 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 4.5.2022.


Dňa 4. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 4. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)