Obnovenie dodávok: Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 2,5 g (liek.skl.) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok
Názov produktu
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 2,5 g (liek.skl.) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/404/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45081
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x50 ml/2,5 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 8.10.2021.

Dátum oznamu: 8. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.