Obnovenie dodávok: Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eplerenone Teva 25 mg
Názov produktu
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0531/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3399A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenone Teva 25 mg tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.)
Výrobca

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 11.1.2023.


Dňa 13. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)