Obnovenie dodávok: Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.skl. v pere) 1x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Názov produktu
Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (striek.inj.skl. v pere) 1x1 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1330/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0561D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Emgality 120 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x1 ml/120 mg (striek.inj.skl. v pere)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 14.11.2023.


Dňa 14. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 14. 11. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)