Obnovenie dodávok: Dasatinib Zentiva 70 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dasatinib Zentiva 70 mg
Názov produktu
Dasatinib Zentiva 70 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x60 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0297/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2529D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dasatinib Zentiva 70 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 9.2.2024.


Dňa 6. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)