Obnovenie dodávok: CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONVERIDE 300 mg/25 mg
Názov produktu
CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0191/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0350B
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAl-nepriehľ.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.