Obnovenie dodávok: Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PP/Al) 1x10 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0213/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99946
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 15.6.2022.


Dňa 22. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)