Obnovenie dodávok: CINIE 50 tbl 50 mg 1x6 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CINIE 50
Názov produktu
CINIE 50 tbl 50 mg 1x6 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0371/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36243
Názov produktu podľa ŠÚKL
CINIE 50 tbl 6x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 7.2.2024.


Dňa 6. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 7. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)