Obnovenie dodávok: Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.Al/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/866/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7022A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cholib 145 mg/40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x145 mg/40 mg (blis.Al/Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 3.7.2020.


Dňa 2. 7. 2020 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 3. 7. 2020.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)