Obnovenie dodávok: Cetrotide 0,25 mg plv iol 7x 0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.), 7x1 set


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cetrotide 0,25 mg
Názov produktu
Cetrotide 0,25 mg plv iol 7x 0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.), 7x1 set
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/100/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28604
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 7x0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Výrobca
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD31.8.2021

Dátum oznamu: 31. 8. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.