Obnovenie dodávok: Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml
Názov produktu
Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0415/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6288B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu gru por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 23.3.2022.


Dňa 22. 3. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 3. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)