Obnovenie dodávok: Braunovidon ung (tuba) 1x100 g


Názov produktu
Braunovidon ung (tuba) 1x100 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0335/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84421
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunovidon ung 1x100 g (tuba)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD10.9.2021

Dátum oznamu: 10. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.