Obnovenie dodávok: BETALMIC 0,5% int opo 1x10 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BETALMIC 0,5%
Názov produktu
BETALMIC 0,5% int opo 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0119/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90415
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETALMIC 0,5% int opo 1x10 ml
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 12.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.