Obnovenie dodávok: Batrafen sol der (nád.PE) 1x20 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Batrafen
Názov produktu
Batrafen sol der (nád.PE) 1x20 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0182/82-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06291
Názov produktu podľa ŠÚKL
BATRAFEN sol der 1x20 ml (nád.PE)


Predpokladaný dátum OD6.9.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.