Obnovenie dodávok: AUBAGIO 14 mg tbl flm 14 mg (blis.Al/Al) 1x28 ks


Názov produktu
AUBAGIO 14 mg tbl flm 14 mg (blis.Al/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/838/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7010A
Názov produktu podľa ŠÚKL
AUBAGIO 14 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x14 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 9.9.2022.


Dňa 13. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)