Obnovenie dodávok: AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 3x10 ks (30 ks)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly
Názov produktu
AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 3x10 ks (30 ks)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0182/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0218A
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMIRAP 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x5 mg/5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)


Predpokladaný dátum OD30.8.2021

Dátum oznamu: 30. 8. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.