Obnovenie dodávok: Amiped sol inf 12x100 ml (vak.PP/styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS)/polyéter-ester)


Názov produktu
Amiped sol inf 12x100 ml (vak.PP/styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS)/polyéter-ester)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0324/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8132A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amiped sol inf 12x100 ml (vak.PP/styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS)/polyéter-ester)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 2.5.2022.


Dňa 2. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)