Obnovenie dodávok: Alkeran 2 mg tbl flm (liek.skl.) 1x25 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alkeran 2 mg
Názov produktu
Alkeran 2 mg tbl flm (liek.skl.) 1x25 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0225/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02050
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alkeran 2 mg tbl flm 25x2 mg (liek.skl.)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 9.2.2024.


Dňa 12. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)