Obnovenie dodávok: ACTAIR 300 IR tbl slg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTAIR 300 IR
Názov produktu
ACTAIR 300 IR tbl slg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0210/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8174D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACTAIR 300 IR sublingválne tablety tbl slg 30x300 IR (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 27.11.2023.


Dňa 27. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 11. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)