adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

Štúdia FIBRILE

Odborno-skríningová populačná štúdia FIBRILE je zameraná na primárnu prevenciu cievnych mozgových príhod v podmienkach verejných lekární na Slovensku.

Cieľom štúdie je:

  • metodická príprava lekárnikov na realizáciu plošných skríningových meraní
  • zmapovanie možnosti realizácie primárneho skríningu KVS ochorení vo verejných lekárňach
  • kvantifikácia miery primárneho záchytu ľudí s nediagnostikovanou hypertenziou
  • kvantifikácia miery primárneho záchytu ľudí s nediagnostikovanou atriálnou fibriláciou

Východiskovým metodickým nástrojom realizácie štúdie je vykonávanie skríningových meraní zameraných na hlavné preventabilné rizikové faktory cievnych mozgových príhod - hypertenzie a atriálnej fibrilácie - v podmienkach verejných lekární na Slovensku a centrálne zaznamenávanie a vyhodnocovanie výsledkov skríningových meraní.

Systém centrálneho manažmentu pacientov

 

Aktuality

Sieť lekární BENU partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu sa stala sieť lekární BENU. Lekárnici a lekárne zapojené do projektu sa zúčastnia populačnej skríningovej štúdie zameranej na výskyt hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Do projektu prihlásených už vyše 100 lekární

Do projektu ADC Od srdca k srdcu je aktuálne zapojených už vyše 100 lekární. Hlavná fáza projektu začne o niečo viac ako mesiac. Organizátori pozývajú do projektu všetkých slovenských lekárnikov.

Družstvo lekární partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Družstvo lekární sa stalo partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu. Družstvo lekární je jediné nezávislé združenie majiteľov lekární. V súčasností združuje takmer 90 lekární.

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu je spoločnosť Interpharm Slovakia

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala spoločnosť Interpharm Slovakia.

Partneri