adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

Registrácia

Prihlásenie do projektu Od srdca k srdcu

Prihlásiť sa do projektu

Aká je úloha každého lekárnika v projekte?

1. Prihlásiť sa do projektu ako osoba (do projektu sa môže aj viac ľudí z tej istej lekárne).
2. Zaobstarať pre lekáreň tlakomer Microlife A150 (zľava 50 %), ktorý disponuje technológiou AFIB - okrem tlaku meria aj prítomnosť atriálnej fibrilácie.
3. Od 17.5. (termín zahájenia štúdie FIBRILE) merať záujemcom v lekárni krvný tlak a prítomnosť atriálnej fibrilácie.
4. Výsledky meraní zaznamenávať cez centrálny systém zaznamenávania výsledkov (priamo z lekárenského softvéru alebo cez vlastný mobil).
5. V prípade záujmu sa zúčastniť školení na tému atriálna fibrilácia a správny postup pri jej detekcii v lekárni (zľava 50 % z účastníckeho poplatku pre osoby zúčastňujúce sa štúdie FIBRILE). Pre prihlásenie kliknite sem.

Aké benefity vám prináša účasť v štúdii?

- Vy a vaša lekáreň sa zúčastníte najväčšej skríningovej štúdie vo verejných lekárňach na Slovensku.
- Po vykonaní potrebného počtu meraní sa stanete certifikovanou osobou pre skríning atriálnej fibrilácie.
- Prinesiete návštevníkom vašej lekárne unikátnu službu - včasnú detekciu najčastejšej srdcovej arytmie, ktorá spolu s nezistenou hypertenziou predstavuje najväčšiu hrozbu mozgovej porážky.
- Získate od dodávateľa zľavu pri nákupe produktov značky Microlife a ďalších produktov, ktorú lekáreň môže preniesť aj na záujemcov o kúpu tlakomeru a domácu prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.
- Získate zľavu 50 % na účasť na odborných školeniach zameraných na atriálnu fibriláciu a jej detekciu v lekárňach (máj 2017).
- Pomôžete nám vyčísliť prínos lekárnikov pri šetrení verejných zdrojov v rámci prevencie cievnej mozgovej príhody a iných KVS ochorení.
- Aj vďaka vám odprezentujeme zodpovedným (poisťovne, MZ SR) aj laikom (novinári, verejnosť) lekárnikov ako zdravotníckych profesionálov.

Ďakujeme za váš odborný záujem.

Aktuality

Sieť lekární BENU partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu sa stala sieť lekární BENU. Lekárnici a lekárne zapojené do projektu sa zúčastnia populačnej skríningovej štúdie zameranej na výskyt hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Do projektu prihlásených už vyše 100 lekární

Do projektu ADC Od srdca k srdcu je aktuálne zapojených už vyše 100 lekární. Hlavná fáza projektu začne o niečo viac ako mesiac. Organizátori pozývajú do projektu všetkých slovenských lekárnikov.

Družstvo lekární partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Družstvo lekární sa stalo partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu. Družstvo lekární je jediné nezávislé združenie majiteľov lekární. V súčasností združuje takmer 90 lekární.

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu je spoločnosť Interpharm Slovakia

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala spoločnosť Interpharm Slovakia.

Partneri