adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

O projekte

Lekáreň je v rámci poskytovania predlekárskej starostlivosti miestom záchytu vysokého počtu pacientov, u ktorých existuje zvýšené riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Nástrojom skríningu sú fyzikálne a biochemické merania, odborné znalosti lekárnika v oblasti prevencie a liečenia týchto ochorení a jeho schopnosť správne informovať a manažovať pacienta pri liečbe a prevencii.

Vďaka projektu ADC Od srdca k srdcu sa lekárne stanú súčasťou rozsiahlej populačnej štúdie, ktoré štatisticky zaznamená zdravotný stav obyvateľstva so špecifickým zameraním na riziko cievnych mozgových príhod (CMP) – výskyt neliečenej hypertenzie, počet doteraz nezachytených a neliečených prípadov s vysokým krvným tlakom, alebo včasné zachytenie ochorenia atriálnej fibrilácie ako hlavného rizikového faktora vzniku mozgovej porážky.

Skríningové a dispenzačné aktivity patria medzi odborné výkony lekárnikov vo verejných lekárňach a ich význam neustále narastá.

ADC ako organizátor, rovnako ako všetci partneri projektu Od srdca k srdcu, sa tešia na spoluprácu počas celého roka 2017.

Nájdete nás aj na Facebook-u.

Aktuality

Sieť lekární BENU partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu sa stala sieť lekární BENU. Lekárnici a lekárne zapojené do projektu sa zúčastnia populačnej skríningovej štúdie zameranej na výskyt hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Do projektu prihlásených už vyše 100 lekární

Do projektu ADC Od srdca k srdcu je aktuálne zapojených už vyše 100 lekární. Hlavná fáza projektu začne o niečo viac ako mesiac. Organizátori pozývajú do projektu všetkých slovenských lekárnikov.

Družstvo lekární partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Družstvo lekární sa stalo partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu. Družstvo lekární je jediné nezávislé združenie majiteľov lekární. V súčasností združuje takmer 90 lekární.

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu je spoločnosť Interpharm Slovakia

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala spoločnosť Interpharm Slovakia.

Partneri