adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

ADC Solutions

Ružová dolina 6
82108 Bratislava

mail: info@pharminfo.sk
tel.: + 421 2 4825 2460

www.adc.sk

www.adc.sk/od-srdca-k-srdcu/

Nájdete nás aj na Facebook-u.

Partneri