adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

Od srdca k srdcu - projekt prevencie cievnej mozgovej príhody

Projekt Od srdca k srdcu je určený všetkých ľuďom, ktorí majú záujem preventíne predísť cievnej mozgovej príhode.

Cievna mozgová príhoda (mozgová mŕtvica alebo tiež mozgová porážka) je pre bežného človeka jedným z najväčších strašiakov. Prichádza obvykle bez varovných signálov a predstavuje nielen priame riziko bezprostredného úmrtia, alebo v lepšom prípade riziko trvalých následkov. Čo je ale najdôležitejšie - prevencia vzniku mozgovej porážky je možná.

V rámci projektu Od srdca k srdcu môžete teraz v lekárňach na území celého Slovenska absolvovať preventívne meranie dvoch hlavných rizikových faktorov mozgovej porážky, ktorými sú vysoký krvný tlak a najčastejší typ srdcovej arytmie nazývaný predsieňová (atriálna) fibrilácia.

Venujte vy aj vaša rodina 5 minút svojmu zdraviu - príďte do niektorej z lekární vo vašom okolí, ktorá vám uvedené rizikové parametre bezplatne prezistí.


Generálnym partnerom projektu sú spoločnosť Interpharm Slovakia, dodávateľ tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním tlaku. Výsledky a výstupy z projektu budú spracovávané v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Odbornými partnermi sú Farmaceutická fakulta UK v Bratislave a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Aktuality

Sieť lekární BENU partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu sa stala sieť lekární BENU. Lekárnici a lekárne zapojené do projektu sa zúčastnia populačnej skríningovej štúdie zameranej na výskyt hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Do projektu prihlásených už vyše 100 lekární

Do projektu ADC Od srdca k srdcu je aktuálne zapojených už vyše 100 lekární. Hlavná fáza projektu začne o niečo viac ako mesiac. Organizátori pozývajú do projektu všetkých slovenských lekárnikov.

Družstvo lekární partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Družstvo lekární sa stalo partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu. Družstvo lekární je jediné nezávislé združenie majiteľov lekární. V súčasností združuje takmer 90 lekární.

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu je spoločnosť Interpharm Slovakia

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala spoločnosť Interpharm Slovakia.

Partneri