adc.sk
Od srdca k srdcu

Od srdca k srdcu

projekt primárneho skríningu rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení vo verejných lekárňach

Spúštame registráciu!

ADC pozýva všetkých lekárnikov a všetky lekárne do najväčšieho projektu kardiovaskulárnej prevencie v lekárňach s názvom Od srdca k srdcu.

Týmto dňom spúšťame registráciu.

Naše projekty Deň srdca už dobre poznáte a tešíme sa, že sa do nich každoročne zapájate. V roku 2017 sa chceme zameriavať hlavne na prevenciu cievnych mozgových príhod (CMP). Preto skríningové merania budú prednostne zamerané na merania dvoch hlavných rizikových faktorov CMP, a to hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Cieľom projektu Od srdca k srdcu je vyhodnotiť zdravotný aj ekonomický prínos lekární na Slovensku pri aktívnej prevncii CMP tým, že budú zachytávať pacientov s nediagnostikovanou alebo neliečenou hyperenziou a atriálnou fibriláciou.

Generálnym partnerom projektu sú spoločnosť Interpharm Slovakia, dodávateľ tlakomerov Microlife s funkciou Afib, ktorá umožňuje detegovať riziko predsieňovej fibrilácie súbežne s meraním tlaku. Lekárne zúčastnené v projekte budú mať výhodné podmienky nákupu tlakomerov Microlife pre svoje potreby, aj pre svojich pacientov.

Zároveň nás teší, že pozíciu hlavného partnera projektu prevzala Všeobecná zdravotná poisťovňa, najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku. Nemenej významní sú aj odborní partneri - Farmaceutická fakulta UK v Bratislave a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Veríme, že k projektu sa pripoja ešte ďalší významní partneri, aby sme mohli všetkým zúčastneným lekárnikom a lekárňam ponúkať ďalšie výhody. Veríme, že spolu sa nám podarí zadefinovať hodnotu odborného výkonu lekárnika pri pevencii CMP.

Dôležité je, že z jednej lekárne môže byť prihlásených ľubovoľný počet ľudí, každý je vítaný. Prihlásiť do projektu sa môžete TU.

Aktuality

Sieť lekární BENU partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu sa stala sieť lekární BENU. Lekárnici a lekárne zapojené do projektu sa zúčastnia populačnej skríningovej štúdie zameranej na výskyt hypertenzie a atriálnej fibrilácie.

Do projektu prihlásených už vyše 100 lekární

Do projektu ADC Od srdca k srdcu je aktuálne zapojených už vyše 100 lekární. Hlavná fáza projektu začne o niečo viac ako mesiac. Organizátori pozývajú do projektu všetkých slovenských lekárnikov.

Družstvo lekární partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu

Družstvo lekární sa stalo partnerom projektu ADC Od srdca k srdcu. Družstvo lekární je jediné nezávislé združenie majiteľov lekární. V súčasností združuje takmer 90 lekární.

Hlavným partnerom projektu je Všeobecná zdravotná poisťovňa

Hlavným partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu je spoločnosť Interpharm Slovakia

Generálnym partnerom projektu Od srdca k srdcu sa stala spoločnosť Interpharm Slovakia.

Partneri