Kategorizácia zdravotníckych pomôcok platná od 1. 1. 2021