Kategorizácia zdravotníckych pomôcok platná od 1. 4. 2024