Kategorizácia zdravotníckych pomôcok platná od 1. 12. 2020