Produkty výrobcu Kirgizske,ved.a vyr.ustredie balneologie (KGZ)