MEGAFYT Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach spc (záparové vrecúška) 20x1,5 g (30 g)

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: P-0151/03
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00485-ZME
Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/04841-Z1B

Písomná informácia pre používateľa na vonkajšom obale

Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach

čajovina

Tento liek nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľa. Uvedené informácie sú vyobrazené na označení obalu. Špecifické informácie pre označenie obalu – viď koniec písomnej informácie pre používateľa.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1. Čo je Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach
 3. Ako užívať Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach a na čo sa používa

Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach je tradičný rastlinný liek, ktorý sa používa pri miernych tráviacich ťažkostiach sprevádzaných nadúvaním a pocitom plnosti.

Liek môžu užívať deti od 4 rokov, dospievajúci a dospelí.

Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach

Neužívajte Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach

 • ak ste alergický na liečivá, rastliny z čeľade Asteraceae, mentol, rastliny z čeľade Apiaceae (napr. fenikel, aníz, rascu, zeler, koriander a kôpor) alebo na anetol.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte gastroezofágový reflux (návrat obsahu žalúdka späť do pažeráka, prejavujúci sa pálením záhy), nemáte tento čaj užívať, pretože vaše ťažkosti sa môžu zosilniť.

Ak máte žlčníkové kamene, zápal alebo iné ochorenia žlčových ciest poraďte sa o užívaní čaju s lekárom.

Ak máte vysoký krvný tlak, poruchu srdcového rytmu, ochorenie obličiek, poruchu funkcie pečene alebo srdcovocievneho systému, alebo hypokaliémiu (zníženú hladinu draslíka) nemáte tento čaj užívať.

Deti a dospievajúci

Tento liek obsahuje plod fenikla sladkého (10 %). Keďže nie sú k dispozícii dostatočné údaje, užívanie tohto lieku u detí vo veku do 4 rokov sa neodporúča. Kvôli obsahu estragolu vo fenikle má byť jeho užívanie u detí obmedzené na minimum. Užívanie u detí vo veku do 4 rokov je potrebné vždy konzultovať s pediatrom.

Iné lieky a Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky (vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní iných liekov existuje možnosť spomalenia ich vstrebávania.

Poraďte sa s lekárom pred použitím tejto čajoviny pokiaľ užívate lieky na liečbu srdca (ako sú srdcové glykozidy, antiarytmiká), močopudné lieky (diuretiká), steroidné hormóny kôry nadobličiek (kortikosteroidy) alebo lieky na liečbu zápchy (stimulujúce laxatíva).

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Čajovina obsahuje koreň sladkovky (20 %), ktorý sa neodporúča používať počas gravidity a dojčenia. Čajovina tiež obsahuje plod fenikla sladkého (10 %), ktorého užívanie u tehotných a dojčiacich žien sa má obmedziť na minimum kvôli obsahu estragolu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neuskutočnili. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa nepredpokladá.

3. Ako užívať Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob podávania:

1 záparové vrecko zalejte 0,25 l vriacej vody a nechajte 5 minút lúhovať v zakrytej nádobe. Nesmie sa variť. Čaj pite teplý, po dúškoch. Dojčatám podávajte po lyžičkách alebo z detskej fľaše. Zápar pripravujte bezprostredne pred použitím.

Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov: 3-krát denne. Bez porady s lekárom tento liek neužívajte dlhšie ako 2 týždne.

Použitie u detí

Odporúčaná dávka pre deti vo veku od 4 do 12 rokov: 2 až 3-krát denne.

Tento liek podávajte deťom iba krátkodobo (menej ako 1 týždeň) pri miernych príznakoch prechodného charakteru.

Použitie u detí do 4 rokov je možné len po porade s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie na rumanček (napr. kontaktná dermatitída), sú veľmi vzácne. Zaznamenali sa však prípady závažnej alergickej reakcie (anafylaktického šoku) a astma. Skrížené reakcie sa môžu vyskytnúť aj u ľudí s alergiou na rastliny z čeľade Asteraceae (astrovité) (napr. Artemisia - palina).

Kvôli obsahu mäty sa môže zhoršiť gastroezofágový reflux a pálenie záhy. Častosť výskytu nie je známa.

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie na fenikel postihujúce pokožku alebo dýchací systém. Častosť výskytu nie je známa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Čajovú zmes pri tráviacich ťažkostiach

Uchovávajte v suchu, pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach obsahuje

Jedno záparové vrecko (1,5 g) obsahuje 375 mg kvetu rumančeka (Matricariae flos), 375 mg vňate mäty piepornej (Menthae piperitae herba), 300 mg koreňa ibiša (Althaeae radix), 300 mg koreňa sladkovky (Liquiritiae radix), 150 mg plodu fenikla sladkého (Foeniculi dulcis fructus).

Ako vyzerá Čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach a obsah balenia

Čajovina.

Záparové vrecká s obsahom hrubo práškovanej rovnorodej čajovej zmesi žltohnedej farby a tmavozeleného a šedohnedého alebo šedobieleho komprimátu. Zmes má charakteristický zápach po fenikle a rumančeku.

Záparové vrecko z filtračného papiera s visačkou, papierová škatuľka, polypropylénová fólia, písomná informácia pre používateľa na škatuľke.

Obsah balenia: 20 záparových vreciek po 1,5 g (hmotnosť náplne: 30 g)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2021.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis.

Registračné číslo: 94/0343/98-S

Č. šarže EXP

Perorálne podanie

EAN kód

Logo MEGAFYT PHARMA

Informácie v Braillovom písme: čajová zmes pri tráviacich ťažkostiach