ZYVOXID 2 mg/ml sol inf 600 mg (vak FreeFlex) 10x300 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZYVOXID 2 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0361/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33416
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZYVOXID 2 mg/ml sol inf 10x300 ml/600 mg (vak FreeFlex)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu