Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZOLOFT 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0090/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83540
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZOLOFT 50 mg tbl flm 28x50 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu