Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoleptil 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0149/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28788
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoleptil 50 mg tbl obd 30x50 mg (blist.PVC/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu