Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 1x5 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/786/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2540A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu