Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml con inf 4 mg (liek.inj.plast.) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/759/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1224A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu