Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZODAC SIR
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0376/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15926
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC SIR sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu