Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/112/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58396
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ziagen 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/alu)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu