ZENTEL sus por (20 ml/400 mg) (fľ.HDPE) 1x20 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZENTEL
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0173/85-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88300
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL sus por 1x20 ml/400 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu