Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0575/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5328B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zenaro 5 mg tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu