Zaranta 40 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0026/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85498
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zaranta 40 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu