Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x100 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0764/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30185
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zabcare 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu