Yasnal 10 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x84 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Yasnal 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0467/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09317
Názov produktu podľa ŠÚKL
Yasnal 10 mg tbl flm 84x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu