Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0130/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4692D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xanirva 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu