Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX SR 0,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0132/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83099
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX SR 0,5 mg tbl plg 30x0,5 mg (blis.PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu