Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX 0,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0214/85-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90957
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX 0,25 mg tbl 30x0,25 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu