XALKORI 250 mg cps dur (blis.PVC/alu) 1x60 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/793/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3253A
Názov produktu podľa ŠÚKL
XALKORI 250 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x250 mg (blis.PVC/alu)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu