Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0134/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87170
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voluven 10 % sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu