Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren Retard 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0247/80-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87521
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren Retard 100 tbl plg 30x100 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu