Vitaros 3 mg/g krém crm (aplikátor AccuDose) 100 mg 1x4 dos

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vitaros 3 mg/g krém
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0447/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6515B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vitaros 3 mg/g krém crm 4x100 mg (aplikátor AccuDose)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu